Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe za rok 2018 jest dostępne na stronie internetowej
www.dbfo-ochota.waw.pl
w zakładce Finanse, Budżety placówek

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola Nr 239….

Zniesienie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Od dnia 1.09.2017r. zostaje zniesiona opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Stawka żywieniowa za każdy dzień wynosi 12zł (4 posiłki)

Ważne informacje na temat odpłatności za przedszkole

Opłaty za żywienie należy wnosić w formie przelewu …