List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Rodziców jest dostępny w plikach do pobrania (po prawej stronie ekranu)