Przedszkole nr 239 Home Page

Ważne informacje

Harmonogram rekrutacji na rok 2015/ 2016

Od 27.02 do 05.03 należy złożyć deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Nowe dzieci należy rejestrować w systemie w dniach 9- 22.03. 2015r oraz złożyć w przedszkolu/szkole (dotyczy oddziałów przedszkolnych) pierwszego wyboru podpisany wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów do 23.03.2015.

DYŻURY WAKACYJNE

ORGANIZACJA ZAPISU NA DYŻUR WAKCYJNY

Wniosek o przyjecie na dyżur wakacyjny można pobrać ze strony internetowej naszego przedszkola lub bezpośrednio w przedszkolu. Wniosek należy wypełnić i poświadczyć w zakładzie pracy. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski w okresie od 11 do 22 maja 2015r.
Informację o tym, że dziecko zostało przyjęte rodzice otrzymają do 28 maja 2015.
Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny będą miały dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola, następnie dzieci z innych placówek w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z przedszkoli z innych dzielnic.

Termin Przedszkole

1.07 – 17.07.2015r. Przedszkole nr 99 ul. Siewierska 3

20.07 – 31.07. 2015 Przedszkole nr 61, ul Lelechowska 7

3.08. – 14.08.2015r. Przedszkole nr 70 z oddziałami integracyjnymi, ul.Rokosowska2

17.08. – 31.08.2015r. Przedszkole nr 315, ul Grzeszczyka 2Najnowsze wydarzenia w przedszkolu

14.01.2015 Spotkanie z lekarzem

Dziś odwiedził nas lekarz, który uczył nas, jak reagować w trudnych sytuacjach.

09.01.2015 Spotkanie z Afryką- podróż przez cztery kontynenty

Dziś tanecznym krokiem zwiedziliśmy aż cztery kontynenty.